Już 16 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Domu Literatury zapraszamy na promocję książki Andrzeja Żora

Reklamy
Obrazek | Opublikowano by | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Nasze świąteczne życzenia….

Obrazek | Opublikowano by | Otagowano | Dodaj komentarz

Kilka dni temu otrzymaliśmy niezwykle obiecujący list od P. Marszałka dr Adama Struzika. Dziękujemy.

Obrazek | Opublikowano by | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Zapraszamy….

Obrazek | Opublikowano by | Otagowano , | Dodaj komentarz

Podziękowanie….

Zarząd Główny

Krakowskie Przemieście 87/89 00-079 Warszawa

Tel. 826 57 85 tel/fax 828 39 19, owzlp@o2

 

                                                                             Warszawa, 20.11. 2018

 

                                                                               Szanowny Pan

                                                                        dr Adam Struzik

                                                                                    Marszałek Mazowsza

     Poczuwam się do miłego obowiązku złożenia Panu serdecznych gratulacji z powodu kolejnego wyboru na funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego. Czynię to w imieniu całej naszej organizacji pisarskiej, jej czołowego Oddziału – Warszawskiego oraz w imieniu własnym – jestem przecież Pańskim starszym kolegą z Liceum im. Dąbrowskiego w Kutnie…

      Szanowny Panie Marszałku! Jeszcze raz dziękuję za wsparcie 47. Warszawskiej Jesieni Poezji; mam nadzieję, że przejrzał Pan antologię tego festiwalu i rozdział poświęcony Mazowszu. Znam Pańską życzliwość dla spraw kultury, a z tego wypływa ufność, że i w przyszłości nie odmówi nam Pan swojego wsparcia w różnych naszych działaniach  na rzecz upowszechniania literatury.

 

Aldona Borowicz                                         Marek Wawrzkiewicz

                                                       Prezes OW ZLP                                               Prezes ZG ZLP

Opublikowano Czytelnia | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Zapraszamy na Wieczór Wspomnień – 28 listopad 2018 r. godz. 17:00

Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich i Zarząd Główny

uprzejmie zapraszają na

 

Wieczór wspomnień

(Krzysztof Boczkowski, Piotr Kuncewicz, Krzysztof Gąsiorowski, Roman Śliwonik, Zbigniew Jerzyna, Jan Stanisław Kiczor, Maria Ewa Aulich, Bogna Jurata Serafińska, Ryszard Ulicki, Bronislav Cirlić, Barbara Nawrocka-Dońska, Jerzy Górzański)

28 listopada 2018 r. godz. 17:00

Dom Literatury

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

 

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza 2018 r.- laureaci Andrzej Zieniewicz i Aldona Borowicz

Obrazek | Opublikowano by | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Nagroda Literacka im. Juliusza Słowackiego – 2018 r.- Elżbieta Musiał i Waldemar Michalski

Obrazek | Opublikowano by | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

PROTOKOŁ JURY TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA DLA ZRZESZONYCH I NIEZRZESZONYCH 47.WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI

Jury Turnieju Jednego Wiersza 47. WJP w składzie:
1. Maria Żywicka–Luckner
2. Marek Wawrzkiewicz
3. Zbigniew Milewski

Po przeanalizowaniu 25 wierszy zgłoszonych do Turnieju Jednego Wiersza
47.WJP postanowiło:

1. podkreślić wysoki poziom zgłoszonych do turnieju wierszy,
2. nagrodzić równorzędnie następujących AUTORÓW:

1. P. Bożenę Kaczorowska i p. Krzysztofa Zdunka , przyznając im ex aequo I nagrodę w wysokości po 250,oo zł,
2. p. Kacpra Plusę i Joannę Jagiełło , przyznając ex aequo II Nagrodę w kwocie po 150.00 zł
3. p. Jadwigę Siwińską-Pacek i p. Marcina Mikszę , przyznając ex aequo III Nagrodę w kwocie po 100,00 zł.

Członkowie Jury : Marek Wawrzkiewicz i Maria Żywicka – Luckner przyznali prywatne nagrody Marcinowi Mikszcie i Joannie Vorbrot.

Warszawa, 13.10.2018 4.

Maria Żywicka- Luckner
Zbigniew Milewski
Marek Wawrzkiewicz

Opublikowano Bez kategorii, Wydarzenia | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

47.Warszawska Jesień Poezji 12-14.10.2018 r. Turniej Jednego Wiersza – 13.10.2018 r. godz. 15:00 w Domu Literatury. Zapraszamy.

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA

  1. Warszawskiej Jesieni Poezji

 

  1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów – amatorów oraz osób będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
  2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
  3. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz wydrukowany lub napisany własnoręcznie czytelnie i opatrzony własnym nazwiskiem.
  4. Wiersze ocenia jury powoływane przez organizatora 47. Warszawskiej Jesieni Poezji. W skład jury wchodzą osoby zawodowo parające się literaturą – krytycy literaccy i uznani poeci – Marek Wawrzkiewicz, Zbigniew Milewski i Andrzej Wołosewicz.
  5. Jury przyzna trzy nagrody pieniężne – za I miejsce w wysokości 500 zł, za II miejsce w wysokości 300 zł oraz za III miejsce w wysokości 200 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jury może dokonać innego podziału kwoty 1000 zł.
  6. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi
  7. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 13 października 2018 roku ( sobota) o godzinie 15.00 w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie
  8. Z turnieju zostanie sporządzony protokół a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących o wynikach turnieju na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wzięcie udziału w Turnieju Jednego Wiersza 47 Warszawskiej Jesieni Poezji.
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz