Kapituła Nagród Literackich im. Jarosława Iwaszkiewicza i Nagrody Literackiej im. Juliusza Słowackiego.

W dniu 07 września 2020 r. została powołana Kapituła Nagród Literackich im. Jarosława Iwaszkiewicza i Nagrody Literackiej im. Juliusza Słowackiego składzie:

 1. Andrzej Zieniewicz – przewodniczący Kapituły
 2. Marek Wawrzkiewicz – członek
 3. Andrzej Tchórzewski – członek
 4. Zbigniew Milewski – członek
 5. Leszek Żuliński – członek
Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Tadeusz Franciszek Machnowski nie żyje…

30 sierpnia 2020 roku zmarł

Tadeusz Franciszek Machnowski poeta, pisarz i publicysta.

Członek Oddziału Warszawskiego ZLP.

Tadeusz Franciszek Machnowski urodził się 4 października 1937 roku w Ostrykół Dworski, gmina Długosiodło. Debiutował w Tygodniku Kulturalnym w 1965 roku, debiut książkowy w 1971 roku Wiersze wydane Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Był członkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy i Grupy Literackiej „Narew”, która się przekształciła w Klub Literacki „Narew” przy Oddziale Warszawskim ZLP, Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, Klubu Literackiego „Literatorium” przy Ostrołęckim Ośrodku Kultury, Związku Literatów Polskich w Oddz. Warszawskim, Związku Kurpiów w Kadzidle. Wyróżniony „Kurpikiem 2007 r.”. Ze względów rodzinnych pochowany będzie we Wrocławiu.

Pozostawił w smutku i żałobie jedynego syna Kamila Konrada Machnowskiego i synową Klaudię Kazubowską.

Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

Niech spoczywa w Pokoju.

Zarząd OW ZLP

oraz

Koleżanki i Koledzy z ZLP

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Nie żyje Maria Łotocka. Członkini Oddziału Warszawskiego ZLP.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Marii Łotockiej – polskiej poetki,

która zmarła 31 sierpnia 2020 r. w wieku 75 lat.

Cześć Jej pamięci.

Zarząd OW ZLP

Maria Łotocka Medajska (ur. 24 października 1944 we Lwowie) – polska poetka. Ukończyła filologię polską na Wileńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Debiutowała jako poetka w 1961 roku na łamach dziennika „Czerwony Sztandar” w Wilnie. W latach 1968-1986 była redaktorką „Czerwonego Sztandaru”. W latach 1978-1981 pełniła funkcję przewodniczącej Kółka Literackiego w Wilnie. W 1991 roku otrzymała nagrodę Związku Literatów Polskich im. Słowackiego. Opublikowała następujące książki poetyckie: Rozmowa (1991), Ostatni nokturn (2000), Mój Mickiewicz: wiersze poetki wileńskiej.

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , | 2 Komentarze

49.Warszawska Jesień Poezji – 08. – 11.10.2020 r.

REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ IMIENIA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

Dla upamiętnienia postaci i dzieła wieloletniego Prezesa Zawiązku Literatów Polskich, wielkiego polskiego pisarza Jarosława Iwaszkiewicz, Związek Literatów Polskich ustanawia Nagrodę Literacką Jego Imienia.

1.

Nagroda Imienia Jarosława Iwaszkiewicza przyznawania jest pisarzom w dwóch kategoriach:

 1. za całokształt twórczości literackiej, w szczególności za wybitne dzieła pomnażające kulturę polską;
 2. za szczególne zasługi w dziele upowszechniania literatury współczesnej.

2.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia członkowie ZLP, oddziały terenowe ZLP oraz laureaci poprzednich edycji.

3.

Wyboru laureatów Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, której skład ogłasza każdorazowo Zarząd Główny ZLP. Do Kapituły mogą być powołani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz kultury oraz przedstawiciel Fundatorów Nagród. Kapituła ustala zasady wyboru osób nominowanych i laureatów Nagrody.

4.

Tryb przyznawania Nagrody jest następujący:

 1. Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Głównego ZLP do 31 sierpnia 2020 r.
 2. Kapituła Nagrody ogłasza po 5 nominacje do Nagrody w każdej kategorii i podaje do publicznej wiadomości do 25 września 2020 r..
 3. Nagrodę wręcza się co roku w czasie Warszawskich Jesieni Poezji.
 4. Decyzja Kapituły Nagrody o wyborze laureatów ogłaszana jest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

5.

Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej w wysokości ustalanej w każdej edycji na podstawie środków uzyskanych od Fundatorów Nagrody. Dopuszcza się przyznawanie nagród honorowych.

6.

Komunikat o Laureatach Nagrody podawany jest przez Oddział Warszawski ZLP do wiadomości publicznej.

7.

Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Zarządu Głównego ZLP. Zarząd Główny ZLP rozstrzyga także wszelkie spory i zażalenia dotyczące Nagrody.

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

49.Warszawska Jesień Poezji – 08. – 11.10.2020 r.

REGULAMIN NAGRODY
IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Dla podniesienia społecznej rangi współczesnej poezji polskiej Związek Literatów Polskich ustanawia Nagrodę Literacką Imienia Juliusza Słowackiego przyznawaną twórcom za wybitną twórczość poetycką

1.

Nagroda przyznawana jest przez Związek Literatów Polskich Oddział Warszawski za wybitną, długoletnią twórczość poetycką lub dramaturgiczną – tzn. za dokonania w rodzajach literackich, które uprawiał jej Patron.
2.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia członkowie ZLP, oddziały terenowe ZLP oraz laureaci poprzednich edycji.

3.
Wyboru laureata Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, której skład ogłasza każdorazowo Oddział Warszawski ZLP. Do Kapituły mogą być powołani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz kultury oraz przedstawiciel Fundatorów Nagrody. Kapituła ustala zasady wyboru osób nominowanych i laureata Nagrody.

4.
Tryb przyznawania Nagrody jest następujący:
1. Kandydaci zgłaszani są do Oddziału Warszawskiego ZLP do 31 sierpnia 2020 r.
2. Kapituła Nagrody ogłasza 3 nominacji do Nagrody i podaje do publicznej wiadomości do 25 września 2020 r.
3. Nagrodę wręcza się co roku w czasie Warszawskich Jesieni Poezji.
4. Decyzja Kapituły Nagrody o wyborze laureata ogłaszana jest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

5.
Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej w wysokości ustalanej w każdej edycji na podstawie środków uzyskanych od Fundatorów Nagrody. Dopuszcza się przyznawanie nagród honorowych.

6.
Komunikat o Laureacie Nagrody podawany jest przez Oddział Warszawski ZLP do wiadomości publicznej.

7.
Kierownictwo Warszawskich Jesieni Poezji zobowiązuje się do organizowania w czasie tej imprezy wieczoru autorskiego laureata.

8.
Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Zarządu Głównego ZLP. Zarząd Główny ZLP rozstrzyga także wszelkie spory i zażalenia dotyczące Nagrody.

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Nie żyje Stanisław Stanik – poeta i krytyki literacki.

Nie żyje Stanisław Stanik – poeta i krytyk literacki.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 4 czerwca 2020 r. w wieku 71 lat zmarł Stanisław Stanik

– niezwykle uzdolniony i aktywny na łamach prasy poeta i krytyk literacki. W maju 2020 r. odznaczony Glorią Artist.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci.

Przyjaciele i koledzy z Oddziału Warszawskiego ZLP.

Opublikowano Wydarzenia | Dodaj komentarz

Kochani, dziś jest Wielki Czwartek i za kilka dni Święta Wielkiej Nocy; bądźmy rozsądni, uważajmy na siebie i Innych, bądźcie mimo wszystko spokojni i szczęśliwi…

Obrazek | Opublikowano by | Dodaj komentarz

Zapraszamy na spotkanie z Alicją Wejner i jej książkami – 11.03.2020 r. o godz. 18:00 w Domu Literatury

Obrazek | Opublikowano by | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

I znów smutna wiadomość….

       Panu Aleksandrowi Nawrockiemu
składamy
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

Barbary Jurkowskiej, poetki i długoletniej redaktorki „Poezji Dzisiaj” oraz współorganizatorki Światowych Dni Poezji i Festiwalu Słowiańskiej Poezji.

                       Przyjaciele i koledzy ze Związku Literatów Polskich

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Nie żyje Henryk Gała…

Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość, że dnia 17-stego lutego 2020 roku odszedł poeta, dramaturg.Członek Oddziału ZLP. Henryk Gała zmarł w swoim domu w Drozdowie.

Henryk Gała – (ur. 1938 w Zalesiu koło Gostynia w Wielkopolsce – zm. 17 lutego 2020 w Drozdowie) – polski poeta i dramatopisarz. Studiował we Wrocławiu najpierw chemię, potem filozofię. Jest autorem zbiorów poetyckich, powieści dla młodzieży, sztuk teatralnych, recenzji literackich i teatralnych. Jego twórczość tłumaczono na język angielski, rosyjski, bułgarski, francuski, tatarski. W Łomży zorganizował Orkiestrę Kameralną i założył Teatr Lalek, którym kierował przez pierwsze 5 lat. Od 1976 roku mieszkał w Drozdowie pod Łomżą.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Cześć Jego Pamięci.

Koledzy z OW ZLP i ZG ZLP

Opublikowano Czytelnia, Wydarzenia | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz